Gemeentes

Aan welke veiligheidsvoorschriften moeten antennes van mobiele netwerken voldoen? Wat is de plaatsingsprocedure van een antenne? Is Monet onafhankelijk?

Mobiele bereikbaarheid

Voordat een antenne op een dak of mast wordt geplaatst, is daar een lang proces aan vooraf gegaan van onderzoek, afstemming en planning. We beschrijven in het kort welke stappen hierbij komen kijken:

 1. Elke netwerkoperator definieert haar eigen wensen voor uitbreiding van het netwerk en berekent waar precies antennes moeten komen. Deze wensen worden in de vorm van coördinaten aan Monet doorgegeven.  
 2. Monet verwerkt jaarlijks per gemeente alle wensen tot een plaatsingsplan. 
  Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een kaart/plaatsingsplan waarop alle bestaande antennes staan. 
  Met cirkels staat aangegeven binnen welk gebied iedere operator graag een nieuwe antenne wil plaatsen.
  Dit zoekgebied wordt door de operator onderzocht op goede opties. Hoge gebouwen, reclamemasten of andere hoge bouwwerken zijn goede objecten voor het plaatsen van antennes. Overleg met de gemeente over het plaatsingsplan vindt plaats door middel van zogenaamde plaatsingsplangesprekken.
 3. Als een operator een geschikte locatie met een geïnteresseerde eigenaar heeft gevonden, zijn er vervolgens twee mogelijkheden:

  A. Het gaat om een vergunningsplichtige antenne-installatie; dit is altijd een installatie van 5 meter of hoger. Meestal wordt dat een vrijstaande mast die de operator zelf moet bouwen. Hiervoor gelden wettelijke regels en procedures. Gemeente en operator bespreken welke locaties in aanmerking komen en welke voorkeuren er zijn.
  Naast het onderhandelen met de eigenaar van de locatie dient de operator ook een aanvraag voor een bouwvergunning in bij de gemeente. Daar hoort ook een inspraakprocedure bij, want belanghebbenden hebben het recht om bezwaar te maken. De gemeente kan Monet en/of de operator vragen om tijdens een voorlichtingsavond voor omwonenden het plan te presenteren en vragen te beantwoorden. Natuurlijk kan in deze situatie de operator alleen een antenne plaatsen als de vergunning wordt afgegeven.

  B. Het gaat om een vergunningsvrije antenne-installatie; deze antenne-installatie is dan niet hoger dan vijf meter. Het gaat hier meestal om antennes die op het dak staan van een gebouw. De operator gaat dan in onderhandeling met de eigenaar van de locatie: wat moet de operator aan huur betalen en heeft de eigenaar nog andere eisen of wensen?
  Als het om een woningcomplex gaat met huurders, start een instemmingsprocedure. De bewoners ontvangen een informatiepakket van Monet en kunnen aangeven of zij het eens zijn met de plaatsing van de antenne. Eventueel kan er ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Als meer dan 50% van de bewoners tegen de plaatsing is, gaat de plaatsing niet door en moet naar een andere locatie worden gezocht. 
 4. Is alles rond, dan plant de operator de plaatsing van de antenne-installatie in. Normaal gesproken gebeurt dat binnen enkele maanden.
Veelgestelde Vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina of mail naar info@monet.nl

 • Gezondheid en omgeving
 • Veilig werken bij antennes
 • Antennes in je omgeving
 • Controleren en meten
 • Zijn antennes gevaarlijk?
 • Woon of werk je vlakbij een antenne-installatie? Dan vraag je je wellicht af of dit problemen oplevert voor je gezondheid.

  In de volksmond wordt over straling gesproken als het over radiogolven ofwel elektromagnetische velden gaat. Mobiele telefoons functioneren met behulp van elektromagnetische velden, net als de afstandsbediening, de babyfoon, televisie of radio.

  Ook in de natuur zijn elektromagnetische velden: de aarde zelf, bliksem of de ultraviolette straling van de zon. Deze uv-straling van de zon heeft veel energie in zich. Dit merk je als je er in gaat zitten: je wordt warm en je huid wordt bruin. Dat is niet ongevaarlijk: als je te lang en te vaak in een felle zon gaat zitten, verbrandt je huid en kun je zelfs huidkanker krijgen. Om dat te voorkomen, smeer je je in met beschermende zonnemelk, zodat de uv-straling voor een tijdje geblokkeerd wordt.

  Maar dat betekent niet dat alle soorten elektromagnetische velden gevaarlijk zijn. Ze zijn onder te verdelen in twee soorten: ioniserende en niet-ioniserende elektromagnetische velden. De ioniserende elektromagnetische velden worden ook wel straling genoemd.

 • Veiligheid, gezondheid en het milieu staan bij Monet in een hoog vaandel. Daarom nemen we maatregelen om deze zaken te bevorderen. Niet alleen in de mobiele telecomsector in het algemeen, maar ook bij de bouw en het beheer van netwerken. De operators hebben onderling afspraken gemaakt om de veiligheid, gezondheid en het milieu rond antenne-installaties te waarborgen. Daarnaast heeft Monet allerlei tools en producten ontwikkeld die ervoor zorgen dat onder andere monteurs veilig kunnen werken in de buurt van antennes. Een goed voorbeeld hiervan is RI&E-tool (risico-inventarisatie en -evaluatie), waarmee zij de risico’s van de werkzaamheden makkelijk kunnen inschatten en de benodigde veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. 

  Wil je meer weten? Download dan hieronder de Veiligheidsvoorschriften, de brochure Veilig werken bij antennes of de RI&E-tool:

  Monet Veiligheidsvoorschriften NL
  Monet Safety Regulations EN


  Brochure Veilig Werken bij Antennes NL

  Brochure Veilig werken bij Antennes GB


  Monet RI&E-tool

  Met de Monet RI&E-tool kan de werkgever inzicht krijgen in de EMV risico's voor zijn medewerkers die nabij een antenne installatie werkzaamheden uitvoeren.

 • Onopvallend
  Antennes worden het liefst hoog geplaatst, zodat ze een optimaal bereik hebben. Daarom zie je ze vaak op hoge gebouwen. Het liefst laten we antennes zo min mogelijk opvallen. Daarom plaatsen de netwerkoperators de antennes zoveel mogelijk uit het zicht en – waar dat kan –in of op bestaande bouwwerken. Als er geen andere optie is, bouwen ze een vrijstaande mast.

  Ongeveer 80% van de antennes van mobiele netwerken staat op bestaande bouwwerken en 20% op vrijstaande masten. Je ziet de vrijstaande masten vooral langs de snelweg, waar wel dekking nodig is, maar weinig bebouwing is. Daarnaast proberen operators het aantal opstelpunten te beperken door antennemasten te delen.

  Eisen van de gemeente
  Of een antenne nu met of zonder vergunning geplaatst wordt, een gemeente kan bepaalde eisen stellen. Zo moeten antennes op een bepaalde afstand van de dakrand blijven. Ook is in het Antenneconvenant afgesproken dat de gemeente kan bepalen dat de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes aangepast moeten worden aan de directe omgeving. Een bouwvergunning is verplicht voor antennes hoger dan vijf meter en antennes op monumenten of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. In zo'n geval zijn welstandscriteria van toepassing.

 • Natuurlijk blijft het belangrijk om in de gaten te houden of de hoeveelheid straling binnen de blootstellingslimieten blijft. Het Agentschap Telecom doet steekproeven om alle elektromagnetische velden in het radiofrequente gebied te meten. Daarbij worden alle elektromagnetische velden van bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon (DECT) in de lucht meegenomen.

  De gemiddelde sterkte van het elektromagnetische veld is in de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven. Dat komt dat waarschijnlijk door de toename van het aantal antennes in Nederland. Als er namelijk meer antennes komen, hoeft een enkele antenne niet zo hard te werken om hetzelfde gebied te bedienen: er is dus minder zendvermogen per antenne nodig.

  Meer informatie over gezondheidseffecten van antennes, blootstellingslimieten en meetmethoden vind je op de site van het Antennebureau.

 • Ioniserende elektromagnetische velden bevatten heel veel energie en hebben een zeer hoge frequentie. Hierdoor kunnen ze moleculen te beschadigen door deeltjes uit een molecuul te stoten en te vervangen door elektrisch geladen deeltjes. Dit heet ioniseren. Het gevolg? Er treden chemische veranderingen op in bestraalde moleculen. Daarom is deze straling gevaarlijk voor organismen. Voorbeelden hiervan zijn gammastralen en röntgenstralen.

  Elektromagnetische velden van antennes voor mobiele communicatie (umts en gsm) vallen onder de niet-ioniserende velden. Ze bevatten maar weinig energie en hebben een lage frequentie. Ze kunnen lichaam alleen een beetje opwarmen als je er recht voor gaat staan, binnen gemiddeld anderhalve meter. Ga je op grotere afstand van de antenne staan, dan is de veldsterkte zo zwak dat het je niet warm kan maken. Daarom zijn er blootstellingslimieten en regels, waarin staat dat antennes zó moeten zijn opgesteld dat je niet te dicht in de buurt kunt komen.

  Blootstellingslimieten
  De Nederlandse mobiele operators hanteren al sinds jaar en dag de internationaal opgestelde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.
  Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op en publiceert jaarlijks de meetresultaten. Hieruit blijkt dat in de praktijk de operators (ver) onder de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden blijven. Deze internationale blootstellingslimieten zijn het resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek over een periode van tientallen jaren en zijn van toepassing op alle radio- technologieën die gebruik maken van spectrum tot 300 GHz. Zij gelden dus nu voor de huidige 2G, 3G en 4G netwerken en toestellen en straks ook voor 5G. Wat dat betreft verandert er niets. Met de aanstaande uitrol van 5G in het vooruitzicht hebben operators opnieuw afspraken gemaakt ten aanzien van small cells die mogelijk voor 5G gebruikt gaan worden. Dit om te waarborgen dat operators ook met uitrol van 5G in het vooruitzicht, altijd binnen de Europese limieten blijven.

  Gezondheidsrisico’s mobiele communicatie
  De resultaten uit internationale (langdurige) wetenschappelijke onderzoeken tonen overigens aan dat er tot op heden geen enkele relatie gelegd kan worden tussen elektromagnetische velden veroorzaakt door mobiele communicatie en het optreden van gezondheidseffecten
   


Neem contact op met Monet

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden op onze website of wil je contact opnemen met Monet? Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier en we zullen zo snel mogelijk reageren. Velden met een * zijn verplicht.